Chinese

psp9

Materialer

tag pilen her med som pegepind

Unzip alle tuber til psp og minimer dem


Nyt layer 640 x 490
sæt din forgroundcolor til #adbd94
og din backgroundcolor til #e7f3ca
lav en gradient med disse indstillinger

og floodfill dit layer

Aktiver tuben med den store knap - copy paste as new layer
dublicate knappen - resize 7 gange og placer den ude i venstre side af den store knap

dublicate igen - resize 1 gang - flyt lidt skråt ned

dublite - resize 1 gang og placer

Luk af for raster layer 1 + 2 og stil dig på layer 3

Layers - merge visible
åben dine layers igen
Dublicate - image - mirror
add evt. shadow hvis du synes

Aktiver din tube med damen - copy - paste as new layer
resize 5 gange og placer hende på øverste knap til venstre
add drop shadow

dublicate - image mirror og hun skal sidde på knappen overfor

Aktiver tuben winter sea - copy

aktiver dit selection tool og vælg rectangel rounded

stil dig på layeret med knappen
tegn en firkant som her

nyt layer
paste into selection - selection none
Lower opasity så du kan se båndet i knappen
brug nu din lasso og tegn snoren op - og hit din delete tast
højreklik med musen (så forsvinder din selection)
sæt opasity tilbage til 100 igen

Aktiver tuben med remmen - copy - paste as new layer
placer foroven
(se færdige image)

dublicate - image mirror
dublicate - image - rotate - free rotate med disse indstillinger

og flyt ud i venstre side
tegn op med din lasso i kanten så den er lige med den anden rem
hit din delete tast
Dublicate - image - mirror - image - flip

Layers - merge visible - copy

Åben din animationsshop - paste as new animation
dublicate til du har 4 frames
Åben din animation "image10"

Aktiver dit billede - edit - select all
aktiver image10 - edit - select all - copy

retur på dit billede - edit - paste into selected frame
placer nu meget nøje din animation til venstre på knappens bånd
edit - paste into selected frame igen
placer "kæden" ca. halvt indover den første

fortsæt til hele båndet er dækket
Nu er vi færdige
håber du kunne lide denne tut

Hanne