Everyone smiles


Dette er hvad vi skal lave – jeg har lavet den i psp9
go fornøjelse

Materialer finder du her

Fluen her kan du flytte rundt med så du kan se hvor du er kommet til

Pak alle tuber ud i psp og minimer dem til senere brug.
Lav nyt layer str. 500x500 Transparent

Sæt din forground color til

Og sæt din background til #8b97af

Lav derefter en gradient med disse indstillinger

Og floodfill nu dit layer med denne gradient

Aktiver tuben 4Unicorns – copy og paste as new layer på din gradient
Resize 3-4 gange som du synes det nu passer
HUSK ikke at sætte hak i ”all layers” når du resizer
Placer dine unicorns ca. midt på layeret – dublicate ved at højreklikke med musen - Image - flip
– luk af for dit nederste layer og stil dig på dit copy layer og træk det ned under ”raster2”
sænk opasity på copy layeret til ca. 50 og merge de 2 layers med dine unicorns
Add shadow som her

Og åben for nederste layer igen
Aktiver Preset shape tube og copy as new layer – træk den lidt opad (se færdige billede)
Ad shadow med samme indstillinger som før.
Aktiver tuben ”Eye” – copy – paste as new layer og resize 2 gange og flyt det så selve
Iris lige slipper hestene.
Med din lasso tegner du op hvad der stikker udenfor rammen og tryk delete sænk opasity til ca. 68
Du kan evt. rename dit layer til ”eye”
Aktiver tuben ”heart” copy – paste og placer den i en af de små rammer (se færdige billede)
Klik på tubelayeret – højreklik – dublicate og flyt den ud i den anden lille ramme.
Aktiver tuben HSWordart og marker nederste layer – copy
Og paste as new layer – resize 2 gange og flyt det på plads.
Du KAN gøre som jeg – med dit lasso tool markere dele af bogstaver og delete så det ser ud som om bogstaverne snor sig om rammen.

Aktiver tuben ”faery leaf lille” – copy og paste as new layer
højreklik på tubelayeret og ”Arrange” – ”bring to top” og din tube ligger nu øverst
Resize den 7 gange – placer den ude i den ene lille firkants ”hylde” (se billede igen).
Klik på dit ”deform tool” og træk lidt med musen opad så hun ligger lige
Adjust – sharpen og add shadow som før
Højreklik ude på tubelayeret – Dublicate – Image – Mirror og placer hende korrekt.
Nu kan du godt merge all layers visible

Nu skal vi ha lavet effekten i øjet
Kan du ikke finde ud af at animere det selv har jeg vedlagt den færdige animation ”Eye ani”
og den åbner du i AS – kopierer dit billede så der er lige så mange frames som i øjet
Edit select all – marker dit øje – edit select all – copy – tilbage på billedet – paste into selected frames
Ellers skal du gøre således
Med din lasso indtegner du rundt om øjet som her

Effects – Plugin – VM Natural – Sparkle med disse indstiller (eller hvad du synes)

Copy – åbner din AS – paste as new animation – Effect – Insert Image Effect – Pixelate

Klik ok
Du har nu 10 frames
Edit – select all – copy og peg et tomt sted på “skrivebordet# - paste as new animation
og ja nu har du 2 ens animationer men det laver vi om på nu hehe
Edit select all – animation – reverse frames – edit – select all – copy
gå nu over på det første øje – aktiver sidste frame – paste after current frame.
edit select all – animation – frame properties og sæt tallet til 25
Gå tilbage i psp og undo 2 gange
Copy og over i AS – paste as new animation
Du har nu 20 frames I dit øje og skal have samme antal af billedet
Edit – select all – dublicate til du har 20 frames her også
Edit - Select all
marker øje animationen – edit – select all – copy
Tilbage på billedet – paste into selected frames og placer øjet korrekt og slip ikke med musen før du er tilfreds!!!!

Nu skal rammen på
Tilbage i psp – aktiver ramme tuben – copy og paste over i AS – lav 20 frames som før
Aktiver billedet – Edit – select all
aktiver rammen – edit – select all – copy
tilbage på billedet (klik oppe i kanten af billedet for at aktivere) – resize 1 gang
Som her

Edit – paste into selected frames og placer din ramme korrekt med musen

Du kan evt. resize da der er mange frames
Tjek hastigheden i animation properties – min er sat til 25
NU kan du tilføje dit navn – ellers er du færdig!

Håber ikke denne tut var for svær…

Mou