My Window

 

Lavet i psp9

Materialer

Billedet her kan du tage med ned som pegepind

Unzip tuberne til Psp og minimize til senere brug


Nyt layer 544x401
Floodfill med sort


Aktiver tuben "bridge"
copy - paste as new layer og flyt ud til venstre
Aktiver tuben woman
copy - paste as new layer
placer hende til højre
Aktiver tuben "sunset"
copy - paste as new layer
placer den bag damen
Layers - merge visible
Resize 3 gange - hak i "all layers"

Aktiver tube framen - copy og paste as new layer
Layers - merge visible - copy
Du kan godt minimize dit billede nu da der nu ligger en kopi i dit clipboard

Nyt layer - samme str som da vi startede
floodfill igen med sort

Edit - paste as new layer
Ryk "vinduet" op som herunder

Nu skal vi have selve vinduet på
Aktiver og åben alle 4 vindues tuber så du har dem klar
aktiver vindue1 - copy - paste as new layer
placer direkte ovenpå dit image
Copy Merged

Åben din Animationshop
Paste as new animation
Tilbage i psp
Luk vindue1 layeret
aktiver vindue2 tuben
copy - paste as new layer og placer den korrekt ovenpå dit image

Copy Merged
i AS - paste after current frame
Tilbage i psp
Luk dit layer med vindue2
Aktiver tuben vindue3
copy - paste as new layer
Placer vinduet korrekt - ryk evt. lidt opad

Tilbage i psp
Luk dette layer og aktiver sidste vindues tube no 4
copy - paste as new layer
placer korrekt
Edit - select all - copy
paste as new animation
Edit select all -
Animation - reversed frames
Aktiver dit image du lavede først - marker sidste frame
over på den anden animation -
edit - select all - copy - paste after selected frame

og du har nu dobbelt
gå nu til frame no 6 - delete
edit - select all - frame properties - sæt tallet til 100
gå tilbage til frame1 - højreklik - frame properties - sæt tallet til 200
Nu er vi færdige
Håber du kunne lide tutten

Hanne