Timeless

 

psp9

Materialer

Billedet herunder kan du trække med ned som pegepind

Unzip alle tuber til psp og minimer dem

Nyt layer 599x476
Aktiver image "sundreaming" - copy og paste as new layer

Dublicate - image mirror og træk billederne på pladsmed move tool som her

Aktiver tuben med balloner - resize 3 gange

copy - paste as new layer og placer til højre oppe i billedet
med dit lasso tool tegner du op hvor den går ud over "broen"

tryk på din "delete" tast - select none
Aktiver nu tuben timeless moons
copy - paste as new layer - resize 3 gange
placer i venstre side og gør som herover igen med din lasso

Adjust - hue and saturation - colorize

Aktiver tuben "timeless woman" - copy og paste as new layer
ryk hende på plads
Aktiver tuben "corsetframe" - copy - paste as new layer - resize 2 gange

Nu skal du strække den så den passer i alle sider - brug først dit deformtool og
træk derefter i midter mærkerne udaf og træk også opad
luk evt. af for den ene baggrund så du kan se hvad du laver

Husk at gå tilbage til dit mover tool
Aktiver timeless sign - copy og paste as new layer

Placer forneden
aktiver tuben stitch - copy og paste as new layer
placer i kanten af skiltet
i dit layer - højreklik - dublicate -
med move tool trækker du den ovre til højre side af skiltet

Aktiver text tuben - copy paste as new layer
resize 1 gang - flyt på plads til venstre
Aktiver nu layeret med rammen og med din magic wand klikker du på en af de sorte streger i rammen
bliv ikke nervøs - dit billede SKAL se sådan ud *G*

selections -select all - float -

floodfill med farven #b5ae9a
add drop shadow

Select none

Layers - Merge visible - copy
Åben din Animationshop
paste as new animation
Dublicate så du har 18 frames
åben din timeless ani i AS

Aktiver dit image - edit - select all
aktiver timeless ani - edit - select all - copy

tilbage på dit image
edit - paste into selected frame
og placer animationen i kanten foroven
edit - paste into selected frame
og animationen sættes forneden i rammen
du kan evt. resize 1 gang

ellers er du færdig
håber du nød denne tut
Hanne