<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> I'm Bad

I'm Bad!Skrevet i psp9 og Animationshop

Billedet her kan du trække med som lineal

Unzip tuber til psp og unzip preset shape til din preset shapes folder
Nyt layer 650x450
floodfill med #ae2116

Sæt nu din forgroundcolor til #074457
og din backgroundcolor til #02161c
Lav nu en gradient

Nu skal du sørge for din gradient ligger sådan her
klik på den lille pil der bytter om på forground og background
og klik derefter på ikonet til højre der ligner et søm
Nu har du lukket af for din forgroundcolor

klik nu i din preset shape tool og find dit tool

tegn nu med din shape så den fylder lige som her

åben nu tuben face1 - copy og paste as new layer
placer i venstre side inde i firkanten
åben tube face2 - copy og paste as new layer
placer i højre side af firkanten
åben tuben dancing - copy og paste as new layer
placer i midten og lidt ned
Ryk layeret med det dansende par ned under de 2 forrige layers

Nyt layer
Åben tekst tuben - copy
med selection tool tegner du en firkant som her

Paste into selection

selections - select none
Add drop shadow - med HVID

åben tuben "michael" - copy og paste as new layer
placer nede i højre side
åben tuben "spejl" og resize 8 gange

placer som på færdige billede
Nu skal "barometeret" laves
klik med musen på din preset
aktiver din magic wand og sæt indstillingerne som her

HUSK Mode i Add(Shhift)
Klik nu inde i "barometeret"

klik med musen til hele området er dækket med marcerende "myrer"
Nyt layer
selections - Modify - Contract

floodfill med rød
selections - select none
aktiver nu dit viskelæder med disse indstillinger

marker dit røde barometer ca sådan her og visk ud opad


Edit - copy merged
Åben din AS
Paste as new layer
Retur til psp
Klik undo 1 gang - visk lidt mere ud
copy merged - over i AS
Paste after current frame
fortsæt således til du er helt oppe
Nu skal du også markeret dit tekstlayer og lægge en ekstra shadow med hvid som tidligere
copy merged - over i AS - paste after current frame
retur i PSP - gentag en hvid shadow mere
Copy merged - over i AS og paste after current frame
Alt efter hvor mange frames du nu har (jeg har 10 her) skal du regulere hastigheden
Edit select all - frame properties - sæt tallet til 10 eller 15
Marker sidste frame og sæt tallet til 25
tilfreds ? så er du færdig

Hanne©Mounier
2007