Comfort


psp9

Materialer

pattern her - højreklik og gem i din psp mappe

Unzip alle tuber til din psp

Billedet her kan du trække med ned som pegepind


aktiver baggrundspattern "comf pattern" - shift + D og luk originalen

aktiver tuben "comf couple" - copy og paste as new layer

aktiver de andre tuber - undtagen hjertet - det bruger vi til sidst

copy paste as new layer og placer dem
(se færdige image)

Image - add borders

sæt din forgroundcolor til #d6c0a8
og din backgroundcolor til #b5a190

sæt nu dine farver til denne gradient

*med din magic wand selecter du den hvide bort og floodfill med gradient
klik 3 gange med gradienten så der ingen kanter kommer
selection none*
klik i din gradient og sæt din angle til 45

image - add border igen
select med magic wand - floodfill - select none

gentag fra * til * en gang til

Aktiver hjerte tuben - copy og paste as new layer
dublicate - og resize 1 gang med 85 % og ikke hak i all layers
placer begge hjerter i rammen (se evt. færdige image)

Luk af for din baggrund og merge de 2 hjerter visible
Adjust - add/remove noise- Add noise

Copy merged

Åben din Animationshop
paste as new animation - retur til psp

Undo 1 gang
Adjust - add/remove noise- Add noise
og sæt denne gang tallet til 30
Copy merged
over i AS - paste after current frame
Gentag noise en gang til med tallet 35
se din animation i AS - tilfreds ? så er du færdig

Håber du ku lide tutten

Hanne