<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Green bird

Green bird

 

Skrevet i psp9 og Animationshop

Billedet her kan du trække med som lineal

 

Unzip alle materialer til psp og gabeemask41 til din mask folder
Nyt layer 600x450

Floodfill med farven #4c3625
Nyt layer
floodfill med farven #bfb694

Layers - load/save mask- Load mask from disk
find din mask

klik ok

Layers - merge group
Add drop shadow

Aktiver din magic wand og layeret med din mask og klik inde i firkanten
til venstre


Nyt layer
aktiver dit fairy billede - med dit selection tool markerer du pigen til venstre således

copy - og ned på dit arbejdsbillede
paste into selection
Lower opasity til ca. 50
selections - select none

Stil dig igen på dit group raster layer og marker nu den anden side af din mask

Tag dit fairy billede igen - klik i undo så selectionen forsvinder
Marker nu omkring fuglen med selection tool

 

Nyt layer
paste into selection - og lower igen opasity

Åben tuben "sign" - copy og paste as new layer
Placer oppe i venstre side
Åben tekst tuben - copy og paste as new layer
Placer på skiltet - add drop shadow
samme som tidligere

Stil dig nu på dit baggrundslayer - nyt layer
tilføj evt. nogle brushes du synes om.

Lav nu en gradient af dine farver

Marker layeret med din mask - selections - select all - Float
Nyt layer
floodfill med din gradient
selections - select none

Add samme drop shadow
Stil dig på øverste layer
Åben tuben fairy girl - copy og paste as new layer
Placer nede i højre hjørne

Stil dig på dit background layer igen
selections - select all - modify - contract

Selections - invert
Nyt layer - og floodfill med din gradient
add samme drop shadow
i layers - højreklik - arrange - bring to top

Nu skal der animeres
marker dit layer med mask med din magic wand
copy
Åben AS
paste as new animation
Effect - insert image effect - Underwater

Klik i customize

klik ok
Scroll til frame1 - delete
Retur til PSP
Klik i undo så selectionen forsvinder
Image - copy merged
Over i AS

Dublicate dit billede til du har 8 frames
Edit - select all
Marker din animation
Edit - select all - copy
over på dit billede - Edit - paste into selection
Edit - select all - Animation - frame properties
sæt tallet til 25

du er nu færdig

Hanne©Mounier
2007