Life is........


Skrevet i psp9 og Animationshop

billedet her kan du trække med som lineal

Åben tuber i psp
Nyt layer 600 x 450

Åben billedet
copy og paste as new layer
resize 3 gange

placer nede i venstre side som her

New raster layer - floodfill med hvid
Layers arrange - send to bottom
Layers - merge visible

Åben tuben "lines" - copy og paste as new layer

åben tekst tuben - copy og paste as new layer
Placer oppe i venstre hjørne (se færdige image)

Nu skal du tegne en elipse således:
aktiver elipse tool


settings som her

sæt forgroundcolor til #919cb1
og backgroundcolor til #ffffff
og tegn som her ca.

layers - convert to raster layer
med magic wand klik i det hvide i din elipse
layers - new raster layer
floodfill med #919cb1 og lower opasity til ca. 52
selections - select none

Åben nu tuben af feen - copy og paste as new layer

Resize 3 gange og placer som på færdige image.
add drop shadow

Layers - Dublicate - arrange - move down -
lower opasity til ca. 46 og ryk hende lidt til højre
med dit lasso tool fjerner du nu det der stikker ud over elipsen

klik Delete tasten

Nu skal der ramme på (du kan også lade være)
stil dig på nederste layer - selections select all
selections - modify

Effects - Reflections effect
og Kaleidioskope med disse settings

stadig selected
Effect - art media

add drop shadow som tidligere men også med 1 foran V og H

Luk nu af for alle tuber undtagen din elipse og spejlbilledet af feen

layers - copy merged
åben din AS - paste as new animation
Effect - Insert image effect

klik i Customize

klik ok
scroll til Frame1 - klik delete
gå tilbage i psp
luk alle tuber op igen undtagen tuben af din fe - copy merged
over i AS - klik et tomt sted
paste as new animation
dublicate dit billede til samme antal frames som din underwater animation

Edit - select all
marker nu din animation
edit select all - edit copy
marker dit billede
edit - paste into selected frames
placer nu din animation ovenpå den anden elipse
retur til psp - åben tuben af feen - edit - copy
over i AS

Paste as new animation - dublicate til samme antal frames
gentag samme procedure
Edit select all - animation - frame properties
sæt tallet til 25
Nu er du færdig
Håber du nød denne tut

Hanne©Mounier
2008