Paint the sky

 

Denne tutorial er skrevet i psp9 og AS
Filter: Eye Candy 4000 - Jiggle

Billedet her kan du trække med som lineal

Materialer

Tuber åbnes i psp
Nyt layer 650 x 400
forgroundcolor #0d689d og backgroundcolor #eff7f9
Layers - load/save mask - from disk

add drop shadow

Åben tuben copy og paste as new layer
image - mirror - resize 3 gange

Placer tuben således

Åben tuben copy og paste as new layer
resize 5 gange
placer oppe i højre side
Åben tuben mou_paintingTheSky - copy og paste as new layer
Image - mirror - resize 2 gange
add drop shadow som tidligere
Åben tekst tuben - copy og paste as new layer - add drop shadow
Åben tuben copy og paste as new layer
Image - mirror - resize 3 gange -Image - mirror- placer som på billedet
Add drop shadow

Åben tuben copy and paste as new layer
resize 2 gange
Med lasso tegner du således
Klik på delete tasten et par gange - selections - none
Åben tuben "sky" - Marker dit Group Raster (næst sidste layer)
copy og paste as new layer Placer som på billedet

Effect - Plugins - Alien Skin - Xenofex2 - Little Fluffy Clouds
med disse indstillinger

klik ok
klik på dametuben - med lasso tegner du således op

Effect - Plugin - Eye Candy 4000 - Jiggle
med disse indstillinger

selections none
Åben din AS
paste as new animation - retur til psp

Marker nu layeret med "sky"
Effect - Plugins - Alien Skin - Xenofex2 - Little Fluffy Clouds
klik 1 gang i "Random Speed"
Marker igen tuben med damen - lasso som før
Effect - Plugin - Eye Candy 4000 - Jiggle
klik 1 gang i "Random Speed"
over i AS
paste after current frames- retur til psp

dette gentages 1 gang mere
du skal have 3 frames ialt.
Edit - select all - frame properties - sæt tallet til 45
Nu er du færdig
Hanne©Mounier
2009