<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Til pspgirl

For PspgirlPSP9 og Animationsshop
Materialer

Unzip alle filer til psp
Billedet her kan du trække med ned som linial

Start med at åbne "psp back"
nyt layer - selections - select all
Åben tuben
copy og paste into selection
i Layers - sæt opasity til ca. 32 og blend mode til "Luminance"
Åben tuben
copy og paste as new layer
resize 4 gange og placer i firkanten oppe til højre
og add lidt drop shadow

Åben tuben copy og paste as new layer
resize 3-4 gange
placer nede i højre side
Dublicate i layers og flyt tuben med moover tool op til venstre i billedet
(se færdige image)
i layers - sæt Blend mode til "Luminance"
Gå tilbage til layeret med selve tuben og Dublicate igen
Flyt igen op til venstre
resize tuben 3 gange

Åben nu tekst tuben - copy og paste as new layer
placer hvor du synes

Image - add borders med disse indstillinger

Klik i det hvide med din magic wand
Sæt din forground color til #c73343
og backgroundcolor til #394192
Klik i gradient og lav disse indstillinger

floodfill med din gradient
add drop shadow

og 1 gang mere med - i H og -V

Selections - select none
aktiver selection tool og tegn op som her

nyt layer
aktiver psp pattern - copy og paste into selection
sæt Blend mode til "Luminance"
Layers - merge visible

Selections - select none
Aktiver dit lasso tool og tegn op på hendes spænde som her

Adjust - add/remove Noise - Add Noise og sæt tallet til 25
selections - select none
copy

Åben nu din Animationsshop
paste as new animation
Retur til psp
Undo 2 gange - add noise igen - sæt tallet til 30
selections - select none
copy
over i AS
paste after current frame
Retur til psp og Add noise igen som før men sæt tallet til 35
select none - copy og over i AS igen - paste after current frame
Du har nu 3 frames - se din animation
Tilfreds ? - så er du færdig - du kan evt. resize billedet

Hanne©Mounier
2007