<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Seperate friends

Seperate Friends

 

Skrevet i psp9 og Animationshop
Filtre: Xero - porcelæn
Filters Unlimited 2.0


Unzip dine tuber til psp
Billedet herunder kan du trække med som pegepind

Nyt layer - 672x536
floodfill med #557f7f

Åben tuben M(1) - copy og paste as new layer - resize 1 gang
Layers - Merge visible

Åben tuben copy og paste as new layer
Resize 3 gange

Layers - merge visible
Effect - plugins - Xero- Porcelæn med følgende indstilling

Nu skal du resize dit billede

IKKE hak i all layers
Resize 1 gang mere

Shift+D og gem til senere

Aktiver din magic wand og klik udenom billedet
nyt layer
floodfill med din brundfarve fra starten.

Effect - 3D - cut out


Nyt layer
Gentag med minus foran V og H
stadig markeret
Nyt layer
Aktiver dit billede fra før (shift+D) - copy
paste into selection
Effect - plugins - Filters unlimited 2.0

selections none
Add drop shadow

og gentag med minus foran V og H

Aktiver igen din magic wand og klik i det grønne udenom

åben tuben frame big - copy og paste as new layer
du KAN også selv prøve at lave din egen frame
Så skal du gøre således
når du har klikket i det grønne område
nyt layer
copy igen dit lille billede fra tidligere hvis det ikke stadig ligger i "musen"
paste into selection
Effect - Filters Unlimited 2.0

add evt drop shadow
selections - none

Vælg et par brushes - evt. tekst og placer på billedet (Husk nyt layer - skal ligge øverst)
Åben nu tuben kr_fruit3 - copy og paste as new layer

resize 3-4 gange
Add drop shadow

Nu skal du med din lasso tegne et æble op således:

I dit layer - marker og højreklik

selections - none
marker det enkelte æble og flyt det i kurven

Edti - copy merged
Åben din AS
Paste as new animation

retur til psp
marker æblet igen og med moover tool flytter du det lidt nedad - copy merged
over i AS og paste after selected frame
retur til psp
gentag flytningen af æblet til det ligger nede ved siden af de andre
Edit - select all - Animation - Frame properties
sæt tallet til 25
Scroll til sidste frame - marker det - højreklik med musen
Frame Properties og sæt tallet her til 250
Se din færdige animation
Tilfreds - så er du nu færdig

Hanne©Mounier
2007