<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Special for you

Special for you


Skrevet i psp 9 og Animationsshop

Unzip materialer til psp
læg mask i din mask folder

Billedet her kan du trække med som lineal

Start med nye layer 600 x 600
Floodfill med en farve du kan lide eller brug samme farve som jeg #66818c
gem denne lidt til side

Nyt layer 462 x 394
Backgroundlayer #9f362f - floodfill
Nyt layer
og forgroundlayer hvid - floodfill

Layers - Load mask from layer
find din mask med disse indstillinger

Layers - Merge Group
Layers merge Visible
Image copy

Nu skal du bruge det første billede/layer du lavede
marker aktivt og paste as new layer
Hold nu "Shif"t-tasten nede og klik 2 gange på din højre pil tast på dit keaboard
jow det er rigtigt nok - billedet flytter sig ;-)

Selections - select all - float
Lelections - Modify - select selections border og sæt tallet til 2
Nyt layer - og floodfill med din mørkerøde farve
Stadig selecteret - Add drop shadow

Nu ser dit billede således ud

Åben tuben "mou_special" - copy og paste as new layer
resize 2 gange

åben tuben med kuverten - copy og paste as new layer
Placer som her

Åben tuben flip1 - copy og paste as new layer
ryk opad så den ligger i kanten af kuverten
Luk af i layers for dette layer for nu

Åben tuben flip2 - copy og paste as new layer
Placer oppe i kanten af kuverten

Nu skal "brevet" sættes på
åben tuben "letter" - copy og paste as new layer

Layers - Arange - Move down
gør dette 2 gang så brevet ligger UNDER kuverten
Luk for layer flip2 og "letter"
stil dig på øverste layer og Copy Merged
Åben din AS
Paste as new animation
retur til psp

Luk for flip2 og åben layer flip1
copy merged

over i AS - paste after current frame
retur til psp
du kan godt delete dit layer med flip1

Arranger og rename dine layers så du har det samme som her

aktiver dit deform tool og klik på layer "Letter" og træk den ganske lidt op

copy merged og over i AS
paste after current frame
retur til psp igen

marker layer med dit "letter"
hold "Shift"-tasten nede og klik på din piltast OP og klik på piltasten 5 gange
og dernæst 2 gange på piltast til venstre

copy merged
over i AS og paste after current frame
retur i psp igen
marker "letter" igen

"Shift" - piltast OP - 5 gange
"Shift" - piltast 1 til højre
Copy Merged
over i AS og paste after current frame

psp - "Shift" - 2 OP
Copy Merged
over i AS og paste after current frame

i PSP "Shift" 10 til højre og ryk layeret så det ligger øverst nu


copy Merged
i AS - paste after current frame

i PSP - "Shift" - 10 piltast NED
copy Merged
over i AS - paste after current frame

retur til PSP
"Shift" - 10 piltast NED
copy Merged
over i AS - paste after current frame
Nu har du 7 frames

Edit - select all - Animation - Frame properties sæt tallet til 25
Marker din Frame1 - højreklik - Frame Properties - sæt tallet til 50
Marker din sidste Frame -højreklik - Frame Properties - sæt tallet til 200
tjek din animation - tilfreds ? så er du færdig

Håber du nød denne tut

Hanne©Mounier
2007