Waiting


Skrevet i psp9
Materialer her

Billedet her kan du flytte med ned som pegepind

Unzip alle tuberne til psp og minimer dem
Animationen åbnes i Animationshop
Layers - New layer 550x400
Floodfill dit layer med #d3c1c9
Aktiver dit baggrundimage "Image3"
copy - paste as new layer
Lower opasity til ca. 56
Aktiver tuben "image13"
Med din magic wand og disse indstillinger

klikker du inde i selve formen til hele det indvendige er selecteret ( 3 gange)
Aktiver dit baggrund image - copy
over på den selecterede "image13" - paste into selection
Select none
Dublicate 3 gange - merge visible
Edit - copy
og nu paste over på dit arbejdsbillede as new layer
Drop shadow

og 1 gang til med - foran 3
Nu er alle de små firkanter meget sorte så det laver vi lige om på.
Aktiver Magic wand - i "shift"- mode som tidligere
klik nu inde i hver firkant

selection - modify - contract - sæt tallet til 4
Hit din delete tast
selection none

Aktiver nu tuben med victorianloveletter (damen)
Resize 2-3 gange og flyt hende ud til venste
Med dit lasso tool tegner du nu op nogenlunde som her

klik nu på dit viskelæder og gå op i indstillinger og find

og visk forsigt ud - select none
med din fuzz soft kan du tage lidt mere af kanten forneden ved hendes kjole
Lasso igen - tegn op inde ved ansigtet som her
og visk igen ud med fuzz soft

Add drop shadow - samme som tidligere
Aktiver tuben "book" - copy - paste as new layer
placer den lidt nede (se færdige image)
Aktiver tuben "text purple" - copy - paste as new layer
placer den over bogen
Aktiver tuben "grapes" - copy - paste as new layer og
colorize den

placer den som på billedet - Resize 2 gange
Ude i dine layers - dublicate
Image - mirror
Layers - merge visible - copy
Åben din AS - paste as new animation
find din bling animation (der er 11 frames)
Dublicate nu dit image til du har 11 frames
edit - select all
Aktiver din bling - edit - select all - copy
Tilbage på dit image - edit - paste into selected frames
og placer den lige som her

se din færdige animation
Jeg har sat frame options til 15
Håber du synes om denne tut
Hanne