Waterbed

Skrevet i psp9

Unzip materialer til psp
filtre:
Murameister - copies
Eye Candy 4000 - Jiggle

Billedet her kan du trække med som lineal

start med at åbne dit billede af damen på sengen
Shift+D og luk originalen
copy
Adjust - Blur - Radial med disse indstillinger

klik ok
Edit -paste as new layer (dit billede fra før)
Effects - Plugins - Mura Meister - perspective tiling
med disse indstillinger

dit billede ser nu sådan her ud

Åben tuben mou_waterbed - copy og paste as new layer
resize tuben 6 gange (ikke hak i all layers)
placer mitd i billedet

Åben nu det samlede layer med materialerne på og find "scene"
copy og paste as new layer
Placer lige bag sengen (se færdige image)
åben de andre layers - copy og paste materialerne på plads på billedet
(se færdige image)

Marker nu layeret med sengen
aktiver dit lasso tool med disse indstillinger

og tegn op således

Effect - Plugins - Eye candy 4000 - Jiggle med disse indstillinger

klik ok - selections - select none
copy merged
Åben din AS
paste as new image
retur til psp - klik i undo 2 gange
tilføj Jiggle igen men klik 1 gang i Random Seed
Selections - none
copy merged
over i AS - paste after current frame
retur til psp igen
gentag proceduren en gang mere - klik kun 1 gang i Random Seed

Animation - frame properties - sæt tallet til 50
Du er nu færdig - håber du nød tutten ?
Hanne©Mounier
2009